Korkeakirkollisen ja ekumeenisen spiritualiteetin tukena
Suomen ev.-lut. kirkossa

Tervetuloa Pyhän Mikaelin liturgisen seuran kotisivulle! Pyhän Mikaelin liturginen seura on verkosto, joka edistää korkeakirkollista spiritualiteettia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Seura tukee jäseniään heidän kutsumuksessaan kastettuina kristittyinä ja kirkollisissa vihkimysviroissaan kleeruksen jäseninä (diakonit, papit, piispat) tai muissa viroissa (kirkkomuusikot, kirkonpalvelijat, kasvatuksen virat) tarjoamalla keskinäistä tukea ja jakamista sekä teologista ja käytännöllistä koulutusta.

Ajankohtaista

Tammikuussa 2024 Pyhän Mikaelin Liturginen Seura järjestää liturgisesti rikkaan iltamessun sekä liturgisen teologian seminaarin Kangasalla.

Seminaari järjestetään Kangasalan Kirkonkylän seurakuntakodilla Pyhän Henrikin muistopäivänä 19.1. klo 13-15 sekä iltamessu klo 18 Kangasalan kirkossa.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Kangasalan seurakunnan kanssa. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Jakamista ja vierellä kulkemista

Seurakuntatasolla monenlaiset korkeakirkollisuutta koskevat epäluulot ja jännitteet elävät yhä. Näin siitä huolimatta, että korkeakirkollisella ja liturgisella liikkeellä on kirkossamme pitkät perinteet — onhan luterilainen kirkkomme liturginen, sakramentaalisesta elämästä ammentava kirkko. Keskinäinen tuki on tarpeellista, sillä se osoittaa: et ole yksin! Et ole outo ja erikoinen!

Korkeakirkollinen spiritualiteetti ei ole vierasta tuontitavaraa, vaan kirkkomme autenttista ja rikasta perintöä. Tällä polulla seuran jäsenet tukevat toisiaan jakaen niin riemun ja ilon kuin surun ja vastoinkäymisten hetketkin.

Liturgisen osaamisen edistämistä

Pyhän Mikaelin liturginen seura haluaa tehdä tunnetuksi korkeakirkollista liikettä, sen painottamia kirkon aarteita sekä iloa ja riemua niiden äärellä, sekä vaalia ekumeenista ja liturgista oppineisuutta käytännön ja teorian tasolla Suomessa.

Tavoitteen saavuttamiseksi seura järjestää seminaareja ja liturgisia harjoituksia jäsenistölleen ja kaikille kiinnostuneille. Samaa päämäärää palvelevat osaltaan myös seuran vierailut ja messut eri puolilla Suomea paikallisseurakunnissa.

Kirkkomusiikki

Liturginen seuraa edistää monipuolisen traditiosta ammentavan musiikin käyttöä ja kääntämistä suomeksi.

Tahdomme tukea jumalanpalveluselämässä sellaista urkujen rohkeaa ja ennakkoluulotonta käyttämistä, joka välittää niin ylösnousemuksen ja ikuisen elämän riemua kuin myös transsendenssin ja näkymättömän todellisuuden salaisuutta ja kauhistuttavuutta. Oikein käytettynä urut ovat vavahduttava soitin kaikenikäisille seurakuntalaisille.

Aineistopankki

Liturgisen seuran aineistopankista löydät rukouksia, musiikkia, sekä rukoushetkien ja messujen kaavoja ja muuta aineistoa.

Tule mukaan seuran toimintaan!

Osallistu johonkin seuran tapaamiseen tai liity verkoston sähköisiin viestintäkanaviin.
Katso tapaamiset ja yhteystiedot saadaksesi lisätietoja!